Leren is leuk!

Leren vergroot het zelfvertrouwen
Maak een afspraak

Ervaren dat je ergens beter in wordt motiveert!

Maar wat als dit niet naar verwachting verloopt? Of dat u en uw kind merken dat het leren niet vanzelf gaat? Of erger nog: u en uw kind ervaren dat het plezier in het leren minder wordt of zelfs verdwijnt. Uw kind werkt ontzettend hard, maar succes blijft uit.  Extra ondersteuning in de vorm van remedial teaching kan dan uitkomst bieden. Bij RT Praktijk Mill bieden we remedial teaching in een veilige één op één situatie of in een klein groepje. Uw kind kan succeservaringen opdoen, waardoor het zelfvertrouwen weer groeit. Langzaam maar zeker gaat uw kind weer geloven in zijn eigen kunnen waardoor de motivatie groeit. Uw kind komt weer tot leren!

Remedial teaching biedt uitkomst

Remedial teaching, kortweg RT genoemd, is het bieden van professionele begeleiding bij leerproblemen of leerachterstanden. Als extra instructie in de klas niet voldoende is, kan RT uitkomst bieden. RT heeft als doel dat hiaten in de leerontwikkeling opgespoord worden, zodat deze weggewerkt kunnen worden. Of dat een leerachterstand wordt ingelopen, zodat kinderen in hun eigen klas mee kunnen blijven doen. Dit gebeurt altijd naast het reguliere lesaanbod in overleg en afstemming met het kind, school en ouders.

De begeleiding vindt plaats in de praktijk in Mill. Begeleiding op school of andere locatie is in overleg ook mogelijk.

Begeleiding op maat

Bij RT Praktijk Mill kunt u terecht voor (individuele) begeleiding op het gebied van:

RT Praktijk Mill is lid van de Landelijke Vereniging voor Remedial Teachers (LBRT)

Remedial Teaching regel je in 3 stappen

Ben je benieuwd of remedial teaching iets voor uw kind is? Neem contact met me op.

Vrijblijvend intakegesprek

Onderzoek en advies

Handelingsplan